Виды деятельности по КВЭД 2010 (Секция B)

B

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

 

05

Добування кам'яного та бурого вугілля

 

05.1 

Добування кам'яного вугілля 

 

05.10 

Добування кам'яного вугілля 

 

05.2

Добування бурого вугілля

 

05.20 

Добування бурого вугілля 

 

06

Добування сирої нафти та природного газу

 

06.1

Добування сирої нафти

 

06.10 

Добування сирої нафти 

 

06.2

Добування природного газу

 

06.20 

Добування природного газу 

 

07

Добування металевих руд

 

07.1

Добування залізних руд

 

07.10 

Добування залізних руд 

 

07.2

Добування руд кольорових металів

 

07.21 

Добування уранових і торієвих руд 

 

07.29 

Добування руд інших кольорових металів 

 

08

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

 

08.1

Добування каменю, піску та глини

 

08.11 

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 

 
 
 

08.12 

Добування піску, гравію, глин і каоліну 

 
 

08.9

Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

 

08.91 

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 

 

08.92 

Добування торфу 

 

08.93 

Добування солі 

 

08.99 

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. 

 

09

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів

 

09.1

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

 

09.10 

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 

 
 

09.9

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

 

09.90 

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів