Реорганізація підприємств

Реорганізація підприємств – це один з видів припинення існування юридичної особи.

При реорганізації відбувається припинення існування юридичної особи, за винятком реорганізації шляхом виділення, з переходом його прав і обов’язків до іншої юридичної особи в порядку загального правонаступництва.

Підставами реорганізації підприємства може бути рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами. Реорганізація підприємств може відбуватися примусово у випадках і в порядку, передбаченому законодавчими актами. Законодавством можуть бути встановлені й інші підстави реорганізації.

Юридично - бухгалтерська фірма «КОМПАНЬОН» може здійснити різні форми реорганізації Вашого підприємства або організації шляхом:

 Злиття

Реорганізація злиття юридичних осіб - коли майно і немайнові права й обов’язки кожного з них переходять до новоствореної юридичної особи.

Приєднання

Реорганізація приєднання – коли одна юридична особа включається до складу іншої, при цьому до останнього переходить майно приєднаної особи. Таким чином, одна юридична особа припиняє свою діяльність, а інша продовжує існувати, але вже в розширеному складі.

Поділ

Реорганізація поділ – коли майно юридичної особи переходить до новоствореної на її базі юридичної особи у відповідних частинах. Поділ призводить до утворення двох або більше нових юридичних осіб.

Виділення

Реорганізація виділення – коли юридична особа не припиняє своєї діяльності, але з її складу виділяється нова юридична особа. Якщо при приєднанні існуюча юридична особа збільшується, то при виділенні реорганізована юридична особа зменшується.

Перетворення

Перетворення реорганізація, при якій юридична особа переходить з одного виду в інший. І до новоутворених юридичних осіб передається майно попередньої юридичної особи.

Майно переходить до свого правонаступника в день підписання передавального балансу, якщо інше не передбачено законом або постановою про реорганізацію.

Раздел сайта: