Правовий захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Адміністративний позов

Чорнобильської катастрофи

КОРОСТЕНСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДУ

Житомирської області

М. Коростень,вул. Сосновського, 38

ПОЗИВАЧ: Шемет Федір Миколайович, 1966 р.н.

що мешкає в м. Коростені, вул. Космонавтів, буд. 105,

11500 ВІДПОВІДАЧ:

Управління праці та соціального захисту населення

Коростенської міської ради

11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Кірова,8

Ціна позову: 33 552,00 гривень

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання дій неправомірними та стягнення невиплачених коштів, передбачених Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи »

Я, Шемет Федір Миколайович працюю та проживаю у зоні гарантованого добровільного відселення, в м. Коростені. Маю статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, що підтверджується посвідченням, а також працюю і проживаю у зоні гарантованого добровільного відселення.

Відповідно до переліку населених пунктів, Житомирської та Київської областей, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою KM України № 106 від 23.07.1991 року та розпорядженням KM України № 17 від 12.01.1993 року – м. Коростень Житомирської області віднесено до зони гарантованого добровільного відселення.

Згідно Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», я є потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії, що підтверджується посвідченням, копію якого приєдную до справи, я маю право на виплати визначені цим законом та кратним розмірам мінімальної заробітної плати. Мені ж відповідач виплачував і виплачує вказані виплати в твердих сумах встановлених Постановою KM України № 836 від 26 липня 1996 року, що призвело до порушення моїх прав, оскільки закон має пріоритетне значення перед вищенаведеною постановою КМУ, що підтверджується рішенням Верховного Суду України від 10.02.2005 року по аналогічній справі.

Статтею 238 КЗпП України встановлено, що при розгляді трудових спорів у питаннях про грошові виплати, крім вимог про виплату працівникові середньомісячного заробітку, а час вимушеного прогулу або різниця в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком.

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні становив:

- Станом на 01.01.2006 року-350 грн

-з 01.07.2006 року -375 грн

-з 01.12.2006 року -400 грн

-з 01.04.2007 року -420 грн

-з 01.07.2007 року -440 грн

-з 01.10.2007 року -460 грн

-з 01.01.2008 року -515 грн

-з 01.04.2008 року -525 грн

-з 01.10.2008 року -545 грн

-з 01.12.2008 року -605 грн

-з 01.04.2009 року -625 грн.

У зв»язку із викладеним, розмір недоплачених мені коштів становить.

Передбачених ст.39 Закону у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат щомісяця, за мінусом одержаних коштів по 10,50 грн щомісяця, за період з 01.05.2006 року по 01.05.2009 p.:

-з 01.05.2006 р.по 01.07.2006 року – 350 х 2 х 2 міс.= 1400,00 грн

- з 01.07.2006 р. по 01.12.2006 року – 375 х 2 х 5 міс.= 3750,00 грн

- з 01.12.2006 р. по 01.04.2007 року – 400 х 2 х 4 міс.= 3200,00 грн

- з 01.04.2007 р. по 01.07.2007 року – 420 х 2х 3 міс.= 2520,00 грн

- з 01.07.2007 р. по 01.10.2007 року – 440 х 2 х 3 міс.= 2640,00 грн

- з 01.10.2007 р. по 01.01.2008 року – 460 х 2 х 3 міс.= 2760,00 грн

- з 01.01.2008 р. по 01.04.2008 року -515×2x3 міс.= 3090,00 грн

- з 01.04.2008 р. по 01.10.2008 року – 525 х 2 х 6 міс.= 6300,00 грн

- з 01.10.2008 р. по 01.12.2008 року – 545 х 2 х 2 міс.= 2180,00 грн

-з 01.12.2008 р.по 01.04.2009 року – 605 х 2 х 4 міс.= 4840,00 грн

-з 01.04.2009 р.по 01.05.2009 року – 625 х 2 х 1 міс.= 1250,00 грн,

ВСЬОГО: 33 930,00 грн

ВИПЛАЧЕНО мені за період з 01.05.2006 р. по 01.05.2009 р.(згідно довідки, що додається) – 378,00 грн.

Таким чином: 33 930,00 – 378,00 = 33 552,00 грн

ЗАГАЛЬНА СУМА недоотриманих мною коштів становить:

33 552,00 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Виплата компенсації і допомоги, передбачених ЗУ „Про статус…» відповідно до п.20 постанови KM України № 987 від 20.06.2000 p., проводиться працюючим громадянам -підприємствами, установами, організаціями, в яких громадяни працюють.

Рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2007 від 09.07.2007 року у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень статей 29,36, частини другої ст.56, частини другої ст.62, частини першої ст.66, пунктів 7,9,12,13,14,23,29,30,39,41,43,44,45,46. Ст. 71, статей 98,101,103, 111 Закону України „Про державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян визнано таким, що не відповідають Конституції України, ряд положень Закону України „Про державний бюджет України на 2007 рік», в тому числі пункт 30 ст.71, яким зупинено на 2007 рік дію абзацу третього частини першої статті 37, абзацу третього частини першої статті 39 Закону України „ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Таким чином, в зв’язку з визнанням Конституційним судом України не чинними окремих положень ЗУ „Про державний бюджет України на 2007 рік», щодо зупинення абзацу третього частини першої статті 37, абзацу третього частини першої статті 39 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», до

застосування підлягають ті правові норми, що регулюють наші спірні правовідносини, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.39,70 ЗУ „ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», п.20 Постанови Кабінету Міністрів України № 987 від 20.06.2000 року „ Про затвердження порядку використання коштів фонду для здійснення заходів ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення», ст.ст. 17,104,105,162 КАС України, -

ПРОШУ:

1. Визнати дії відповідача неправомірними та стягнути з Управління праці та

соціального захисту населення Коростенської міської ради Житомирської області на мою

користь недовиплачені кошти передбачені ст.39 ЗУ „ Про статус…» в розмірі 33 552,00 грн,

за період з 01.05.2006р. по 01.05.2009 року.

2. Звільнити мене від сплати державного мита на підставі Декрету KM України „ Про

державне мито».

ДОДАТОК:

1. Копія позовної заяви

2. Копія трудової книжки – 2 шт.

3. Копія паспорта . – 2 шт.

4. Копія ідентифікаційного коду – 2 шт.

5. Копія посвідчення потерпілого від ЧАЕС 1 категорії.

23 липня 2009 р. Підпис:

 

Автор статьи: управляющий партнёр юридическо-бухгалтерской фирмы «КОМПАНЬОН» Анатольевна

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Рекомендую