Виды деятельности по КВЭД 2010 (Секция N)

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

77

Оренда, прокат і лізинг

 

77.1

Надання в оренду автотранспортних засобів

 

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

 

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

 

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

 

77.22 

Прокат відеозаписів і дисків 

 

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

 

77.3

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

 

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 

 

77.32 

Надання в оренду будівельних машин і устатковання 

 

77.33 

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери 

 

77.34 

Надання в оренду водних транспортних засобів 

 

77.35 

Надання в оренду повітряних транспортних засобів 

 

77.39 

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 

 

77.4

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

 

77.40 

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 

 

78

Діяльність із працевлаштування

 

78.1

Діяльність агентств працевлаштування

 

78.10 

Діяльність агентств працевлаштування 

 

78.2

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

 

78.20 

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

 

78.3

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

 

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

 

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

 

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

 

79.12 

Діяльність туристичних операторів 

 

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

79.90 

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

 

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

 

80.1

Діяльність приватних охоронних служб

 

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

 

80.2

Обслуговування систем безпеки

 

80.20 

Обслуговування систем безпеки 

 

80.3

Проведення розслідувань

 

80.30 

Проведення розслідувань 

 

81

Обслуговування будинків і територій

 

81.1

Комплексне обслуговування об'єктів

 

81.10 

Комплексне обслуговування об'єктів 

 

81.2

Діяльність із прибирання

 

81.21 

Загальне прибирання будинків 

 

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

 

81.29 

Інші види діяльності із прибирання 

 

81.3

Надання ландшафтних послуг

 

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

 

82

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

 

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

 

82.11 

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 

 

82.19 

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 

 

82.2

Діяльність телефонних центрів

 

82.20 

Діяльність телефонних центрів 

 

82.3

Організування конгресів і торговельних виставок

 

82.30 

Організування конгресів і торговельних виставок 

 

82.9

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

 

82.91 

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 

 

82.92 

Пакування 

 

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.