Виды деятельности по КВЭД 2010 (Секция К)

K

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

64

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

 

64.1

Грошове посередництво

 

64.11 

Діяльність центрального банку 

 

64.19 

Інші види грошового посередництва 

 

64.2

Діяльність холдингових компаній

 

64.20 

Діяльність холдингових компаній 

 

64.3

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

 

64.30 

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 

 

64.9

Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

 

64.91 

Фінансовий лізинг 

 

64.92 

Інші види кредитування 

 

64.99 

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 

 

65

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування

 

65.1

Страхування

 

65.11 

Страхування життя 

 

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

 

65.2

Перестрахування

 

65.20 

Перестрахування 

 

65.3

Недержавне пенсійне забезпечення

 

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

 

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

 

66.1

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

 

66.11 

Управління фінансовими ринками 

 

66.12 

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

 

66.19 

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

 

66.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

 

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

 

66.22 

Діяльність страхових агентів і брокерів 

 

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

 

66.3

Управління фондами

 

66.30 

Управління фондами