Виды деятельности по КВЭД 2010 (Секция E)

E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

 

36

Забір, очищення та постачання води

 

36.0

Забір, очищення та постачання води

 

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

 

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

 

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

 

38.1

Збирання відходів

 

38.11 

Збирання безпечних відходів 

 

38.12 

Збирання небезпечних відходів 

 

38.2

Оброблення та видалення відходів

 

38.21 

Оброблення та видалення безпечних відходів 

 

38.22 

Оброблення та видалення небезпечних відходів 

 

38.3

Відновлення матеріалів

 

38.31 

Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 

 

38.32 

Відновлення відсортованих відходів 

 

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

 

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

 

39.00 

Інша діяльність щодо поводження з відходами