Виды деятельности по КВЭД 2010 (Секция D)

Код 

Назва 

D

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

35

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

35.11 

Виробництво електроенергії 

35.12 

Передача електроенергії 

35.13 

Розподілення електроенергії 

35.14 

Торгівля електроенергією 

35.2

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

35.21 

Виробництво газу 

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

35.23 

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря